Scholen

Het beste halen uit elke leerling

Coaching bij didactische en gedragsproblematiek

Zoals elke middelbare school wilt ook u uw leerlingen het beste onderwijs bieden om zich te ontwikkelen en voor te bereiden op de toekomst. Schooltijd is bovendien een leuke tijd. Passend onderwijs en grotere klassen genereren echter de nodige uitdagingen voor het leerproces. Leer-en gedragsproblemen stagneren de ontwikkeling en zorgen dat een leerling tussen wal en schip dreigt te geraken en niet alles eruit haalt wat erin zit.

U beseft dit en wilt deze leerling professionele begeleiding bieden met:

– Leren plannen en organiseren van het huiswerk en de toetsen.

– Leren omgaan met gedrag vanwege een eventuele diagnose.

– Het verbeteren van het zelfbeeld van de leerling.

Daarnaast:

– Geef ik tips aan docenten om constructief om te gaan met didactische en gedragsproblematiek indien gewenst.

– En zorg ik dat er (meer) wederzijds begrip is tussen leerling en leraar.

Maatwerk begeleiding en advies

Iedereen is anders en dat maakt elke uitdaging anders, zowel voor de leerling als de docenten. Ik ga gesprekken aan met zowel de leerling als de docent(en), zorgcoördinator en de ouders voor een compleet beeld en de best passende begeleiding. De leerling krijgt coaching op maat, zodat hij/zij zich op zijn/haar plek voelt op school. En kan laten zien wat hij/zij in huis heeft. De docent en de zorgcoördinator ontvangen advies waar nodig en gewenst over hoe om te gaan met de leerling zodat de communicatie tussen hen beter verloopt.

In mijn hulp combineer ik mijn ervaring als docent, zorgcoördinator, decaan en ambulant begeleider in het middelbaar, speciaal en regulier, onderwijs. Door deze ervaring begrijp ik de standpunten van alle betrokken partijen en kweek ik wederzijds begrip voor elkaars beweegredenen.

Een voorbeeld uit mijn praktijk

Als een leraar in de klas vertelt, dat hij even met hem wil praten, schiet de leerling uit zijn slof, wordt boos en schopt een rel. Het is een grote , sterke jongen en zijn uitbarstingen boezemen angst in. De vraag rijst, of en hoe lang ze de leerling op school kunnen houden want de woede aanvallen worden heftiger en de leerling luistert nauwelijks naar de docenten tijdens een dergelijke uitbarsting. Als ik met de leerling ga praten ontdek ik dat de leerling denkt dat de leraar ten overstaan van de hele klas met hem wil praten en dat wil hij niet. Het probleem blijkt opgelost nu iedereen weet wat wél de bedoeling is. De leerling heeft niet meer de woede aanvallen, schoolprestaties verbeteren en ook de ouders van de jongen zien een rustiger, evenwichtiger kind thuis.

De resultaten

– De schoolprestaties van de leerling verbeteren.

– De leerling kent zichzelf beter en heeft de tools om om te gaan met de uitdagingen.

– Hij/zij ontwikkelt weerbaarheid, zelfvertrouwen en een gevoel van eigenwaarde.

– Hij/zij kan meekomen en houdt zich staande in de klas.

– En heeft een leuke(re) schooltijd.

– Docenten kunnen hun werk in meer ontspannenheid doen.

Passend onderwijs op uw school geeft u minder uitdaging wanneer u investeert in uw leerlingen. En dat ziet u terug in de resultaten en de reputatie van uw school.